strona główna aktualności stanowisko historia badań wyniki zabytki sponsorzy
ekipa humor rekonstrukcje prasa publikacje stowarzyszenie drużyna wojów

 SPONSORZY WYKOPALISK W GRZYBOWIE

 

KOMUNIKAT:

Nadal nie posiadamy wszystkich funduszy niezbędnych dla dokończenia badań w tym sezonie. Jeśli ktoś może - prosimy o wsparcie. Do dalszego prowadzenia badań potrzeba ok. 400 zł dziennie. Pieniądze można wpłacać na konto:

Fundacja Brzeskich przy PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29 Poznań

25 10901359 0000000035018567

 

Na blankiecie należy dopisać:

Darowizna na ekspedycję Grzybowo 

 

SPONSORZY ROKU 2003  

(Lista w trakcie uzupełniania, dotąd zaangażowały się w poszukiwanie sponsorów dla wykopalisk w Grzybowie następujące osoby: Pani Wiceburmistrz Krystyna Poślednia, Pan Bogdan Narożny, Pan Maciej Łosiński oraz właściciele firmy Info-Wik z Wrześni):

 

Firmy i Instytucje:

1. Urząd Gminy Września

2. Fundacja Brzeskich

3. Starostwo Powiatu Września

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z niezawodnym p. Ryszardem Szambelańczykiem. Podziękowania dla P. Magdy za przygotowanie listy!

5. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu

6. Wpłata została dokonana - Czekam na dane ofiarodawcy

 

Osoby prywatne:

    1. Prof. zw. dr hab. inż. Dominik Sankowski (Łódź)

    2. Osoba pragnąca zachować anonimowość (Września)

    3. Prof. dr hab. Jan Maria Piskorski (Poznań)

 

Lista sponsorów i przyjaciół badań wykopaliskowych w Grzybowie


Dr Olgierd Wojciech Brzeski - Założyciel Fundacji im. Brzeskich która to (wraz z bezpośrednimi dotacjami Założyciela), finansuje badania wykopaliskowe w Grzybowie od ich początków (od 1988 roku). Oprócz pomocy finansowej sam osobiście brał udział w pracach wykopaliskowych (zmarł w 2000 roku).
Urząd Gminy Września - Dawniej wspomagał nasze wykopaliska delegując do prac terenowych pracowników interwencyjnych. Obecnie corocznie wspomaga nas finansowo. Dzięki decyzji radnych o przekazaniu ekspedycji budynku mieszkalnego w Grzybowie ekspedycja posiada od 3 lat swoją siedzibę. Dzięki osobistemu zaangażowaniu P. wiceburmistrz Krystyny Pośledniej uzyskaliśmy dostęp do internetu w Szkole Powszechnej im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie (2003).
Firma "KOSŁOM" - Września, ul. Sikorskiego 36 - Bogdan Koczorowski i Józef Słomski po raz pierwszy przekazali pomoc finansową w 1998 roku. Pomoc finansowa w 2002 r.
Inż. Bernd Petri z Almchorst - Od kilku lat wspomaga ekspedycję zakupując corocznie część sprzętu potrzebnego w badaniach. Jego samochód także służy potrzebom ekspedycji. Oprócz tego że sam (wraz z częścią swej rodziny) bierze udział w badaniach, wraz z prowadzącym badania przygotowuje pracę na temat Statyki drewniano-ziemnych budowli obronnych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Września, ul. Miłosławska 8 Bez pomocy i zyczliwości pracowników tej firmy, a zwłaszcza p. Ryszarda Szambelańczyka wiele z naszych pomysłów nie miałoby szans na realizację. Pomoc finansową otrzymaliśmy w 2002 r.
Starostwo Powiatu Września - uzyskaliśmy pomoc na badania skarbu monet znalezionego na grodzisku w 1998 roku. Zakupiono też ze środków starostwa Teodolit - który po wielu perypetiach trafił do nas w 2003r., w sezonie 2001 używaliśmy go do naszych prac. W roku 2003 ze środków Starostwa zakupiono kamerę cyfrową, aparat cyfrowy oraz skaner A3 do użytku na wykopaliskach.
Les Bachorz z Kanady - Od lat finansowo wspiera różne działania na terenie Wrześni (np. Internet dla szkół), otrzymaliśmy pomoc finansową od niego w roku 1996r.
Wojewoda Poznański - Otrzymaliśmy pomoc finansową w roku 1996r. 

Miasto Garbsen - Otrzymaliśmy pomoc sprzętową w roku 1997.
Komitet Badań Naukowych - Otrzymaliśmy pomoc finansową w 1992r.
Firma "Pani Teresa" - Otrzymaliśmy pomoc finansową w roku 2002. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Otrzymaliśmy pomoc finansową w roku 2002. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Otrzymaliśmy pomoc finansową w roku 2002. 
Firma "Agrar"  - Otrzymaliśmy pomoc finansową w roku 2002.

 

Oprócz tych wyżej wymienionych osób i instytucji pragniemy podziękować wielu osobom które wspomagały nas swą życzliwością i bezinteresowną pomocą:

Państwo Hanna i Andrzej Lepkowie z Grzybowa - pomagają nam od pierwszych chwil które spędziliśmy tutaj, a ich gościnność znają wszyscy członkowie ekspedycji wykopaliskowej.
Pan Celestyn Bachorz  - W czasie jego kadencji Burmistrza Gmina Września zaczęła dofinansowywać nasze badania. Dzięki jego życzliwości oraz decyzji Rady otrzymaliśmy swoją siedzibę w Grzybowie.
Pan Maciej Łosiński - Radny Powiatu Wrzesińskiego - bardzo zaangażowany w pracy dla wsparcia ekspedycji - np. dzięki jego staraniom pozyskaliśmy większość sponsorów w 2002 roku.
Państwo Wrzeszczowie - ich pomoc w czasie kiedy zaczynaliśmy wykopaliska była bezcenna.
Pan Zenon Rzymski wraz z synami - ich pracowitość i obowiązkowość była zadziwiająca.
Pani Szubowa - dzięki niej od trzech lat nie musimy się martwić co zjemy na obiad.