strona główna

aktualności

stanowisko

historia badań

wyniki

zabytki

sponsorzy

ekipa

humor

rekonstrukcje

prasa

publikacje ZABYTKI Z WYKOPALISK W GRZYBOWIE

 

Do tej pory podczas badań wykopaliskowych grodziska wczesnośredniowiecznego w Grzybowie, znaleziono około 2000 zabytków wydzielonych (rozróżnia się w archeologii 2 podstawowe grupy zabytków wśród zabytków ruchomych - wydzielone i masowe). Zabytki masowe to przede wszystkim ułamki ceramiki (zaleziono ich ponad 2 tony - udało się z nich zrekonstruować kilkadziesiąt naczyń) oraz kości zwierzęce (kilkaset kg). Należy tu też wspomnieć o dużych ilościach łusek i kręgów ryb znajdowanych podczas badań. Bardzo interesującym znaleziskiem były łuski śledzia, świadczące o handlu rybami w tym odległym okresie (Grzybowo jest oddalone o ponad 200 km od wybrzeża morskiego).

 

Narzędzia krzemienne

 

Najliczniejszą kategorią zabytków wydzielonych w Grzybowie są zabytki krzemienne (ponad 1200). Zabytki krzemienne pochodzą z okresów od mezolitu do neolitu.

 

Przedmioty wykonane z kości

 

Największš grupę zabytków wczesnośredniowiecznych tworzą zabytki wykonane z kości. Wśród nich wymienić należy bardzo liczne szydła kościane (używane min. przy produkcji obuwia), igły oraz mniej liczne tulejki do oprawek noży (nieraz bogato zdobione), groty strzał, oraz grzebienie i ich fragmenty (zwłaszcza bogato zdobione okładziny).

 

Przedmioty żelazne

 

Licznie znajdowane są również przedmioty wykonane z żelaza, które jednak często sprawiają wiele problemów z określeniem ich funkcji (często są bardzo skorodowane). Najliczniejsze są fragmenty noży. Wyjątkowym zabytkiem w tej kategorii jest ozdobna szpila żelazna.

 

Przedmioty z metali nieżelaznych

 

Z tej kategorii zabytków wymienić należy srebrny kabłączek skroniowy, ozdobna tulejka (także srebrna), wyjątkowe przęśliki z ołowiu - mógły służyć jako obciążnik prymitywnej wiertarki. Do wyjątkowych i unikalnych znalezisk należy zaliczyć brązowy pierścień zdobiony ornamentem skandynawskim. W jednym (częściowo do tej pory rozkopanym) obiekcie mieszkalnym znaleziono fragment arabskiej monety zwanej dirchemem (datowana jest na połowę wieku X), w kilku miejscach w warstwach osadniczych srebrne ozdoby lub ich fragmenty. Z okresu schyłku osadnictwa na obszarze grodu pochodzi srebrna moneta (brakteat guziczkowaty) datowana na połowę wieku XII. Znaleziono także dwa ołowiane odważniki.

 

Przedmioty kamienne

 

Liczne są też zabytki kamienne wśród których dominują osełki (z kamienia zwanego fyllitem, który był importowany ze śląska) oraz kamienne paciorki z karneolu (karneol - kamień półszlachetny importowany z basenu morza Śródziemnego). Oprócz paciorków wykonanych z kamienia znajdujemy także szklane (często bogato zdobione) i bursztynowe.

 

Przedmioty gliniane

 

Wœród przedmiotów wykonanych z gliny (poza naczyniami) dominujš przęsliki tkackie, które były używane w procesie przygotowania przędzy dla warsztatu tkackiego. Niektóre z nich były bogato zdobione. Ciekawymi znaleziskami są też tygielki gliniane, używane w procesie obróbki metali nieżelaznych.

 

Przedmioty wykonane z materiałów organicznych

 

Wśród nielicznych przedmiotów i ich fragmentów z materiałów organicznych (poza zabytkami kościanymi) wymienić należy fr. obuwia i lin. Niestety ta kategoria przedmiotów zachowuje się tylko w wyjątkowych przypadkach. Do najciekawszych zabytków tej kategorii należy zachowana prawie całkowicie strzała z łuku wraz z grotem kościanym. Interesującym zabytkiem jest także fragment (ok. 1/6) koła drewnianego.

 

Naczynia gliniane

 

Dotychczas wydobyliśmy podczas badań jedynie kilka zachowanych w całości małych naczyń glinianych. Większe naczynia (wynika to ze specyfiki materiału) znajdowane są jedynie we fragmentach, z których pracowicie rekonstruujemy całe naczynia. Do bardzo ciekawych eksponatów należy naczynie złożone pod wałem obronnym w ramach tzw. ofiary zakładzinowej - śladu obrzędów i zabiegów magicznych wiążących się z wytyczeniem obwodu umocnień i podjęciem budowy. Do tej pory udało się nam zrekonstruować kilkadziesiąt naczyń różnej pojemności (do kilku litrów).

 

ZA MAŁO ZABYTKÓW??? (Nie boisz się dużych plików?)

Kliknij tu

Grot krzemienny

Grot krzemienny

Moneta - brakteat guziczkowaty

Moneta - brakteat guziczkowaty
XIIw.

czarka

Czarka

Garnek wczesnoœredniowieczny

Garnek

ofiara zakładzinowa

Naczynie - ofiara zakładzinowa

osełka do ostrzenia narzędzi

Osełka

Grot strzały

Zdobiony grot kościany