(Kliknij na niebieski link aby "wejść" na stronę z artykułem) 

 

1995

Grodzisko w Grzybowie, stan. 1, gm. Września, woj. Poznańskie. Doniesienie wstępne, Mariusz Tuszyński [Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 3, s. 201-204, Poznań 1995] 

 

1996

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Kronika Wielkopolski, nr 4 (79), rok 1996, Poznań 1996]

 

1997

Charakterystyka surowca i narzędzi krzemiennych z grodziska w Grzybowie, Jacek Marciniak - maszynopis

 

 2000

Dziesięciolecie badań wykopaliskowych grodziska w Grzybowie gm. Września woj. Wielkopolskie, Olgierd Brzeski, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 5, s. 57-72, Poznań 2000]

 

2000

Folder Grzybowa - nie został zrealizowany

 

2003

Wyroby rogownicze z wczesnopiastowskiego grodziska w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [w] Księga pamiątkowa dr-a Eugeniusza Cnotliwego 

Folder Grzybowa - zrealizowany, wydany przez Fundację Brzeskich

Gród Wczesnopiastowski w Grzybowie pod Wrześnią, Zofia Kurnatowska, Mariusz Tuszyński, [w:] Archeologia Powiatu Wrzesińskiego, Poznań-Września 2003, s. 163-185.

2004

Spotkania z Archeologią - Spotkanie 1 - Wykopaliska na grodzisku w Grzybowie koło Wrześni (1989-2003), Mariusz Tuszyński - książka popularnonaukowa Toruń 2004