LITERATURA

 

1938 Olgierd Wojciech Brzeski, Grzybowo, [w:] Z otchłani Wieków, r. 13, s. 51 i n.

1949 Józef Kostrzewski, Pradzieje Polski, s. 247, Poznań 1949

1953 Witold Hensel, Studia i Materiały do osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. II, s. 160-162, Poznań 1953

Józef Kostrzewski, Kultura Prapolska, s. 520

J. Dylik, Analiza geograficznego, s. 82

Władysław Kowalenko, Roczniki Historyczne, t.XII, s. 326

Władysław Kowalenko, Grody, s.218, nr 140 i tabl. I ryc. 1

Stanisław Kozierowski, Badania nazw top. Gn., s. 89

R. Jakimowicz (Encyklopedia PAU, s. 363)