Wieści z Ratusza, Nr 17 1 październik 1994r

PODSUMOWANIE PRAC NAD WYKOPALISKAMI W GRZYBOWIE
W 1994 ROKU

Dnia 30 września kończy się ko­lejny sezon badań wykopaliskowych w Grzybowie. W czasie tegorocznych badań uzyskano przekrój fosy otaczającej grodzisko, kontynuowano prace nad uzyska­niem przekrojów wałów obronnych tegoż obiektu a także w dalszym ciągu badano zabudowę wnętrza grodu (tzw. majdanu).

Garnek z wczesnego średniowiecza

W wyniku tych badań pozyskano ok. 200 zabytków, które po konserwacji zostaną przekazane do muzem we Wrześni i udostępnione zwiedzającym. Z najciekawszych tegorocznych zabytków należy wymienić: bogato zdobiony kościany grot strzały, odważnik ołowiany, ornamentowaną tulejkę srebrną, zdobione tulejki kościane od opraw noży, fragment pisanki wykonanej z gliny i pokrytej woskiem w którym odciśnięto ornament, kółka do kolczugi, żelazny fragment okucia tarczy tzw. umbo, miniaturowe naczyńko gliniane, kamienne kowadło oraz wiele innych drobnych zabytków takich jak szydła kościane, przęśliki tkackie, fragmenty grzebieni kościanych, koraliki, noże żelazne oraz ich fragmenty a także kilkanaście tysięcy ułamków naczyń glinianych (z których prawdopodobnie uda się zrekonstruować kilka naczyń) i kości zwierzęcych. Zabytki krzemienne pochodzą z osad i obozowisk które znajdowały się w miejscu wzniesionego we wczesnym średniowieczu grodziska około 8 do 4 tyś. lat temu, których ślady zostały podczas wznoszenia tegoż grodziska zupełnie zniszczone, zachowały się tylko te drobne zabytki ruchome. Badania fosy otaczającej gród dowiodły, że obecnie otaczająca grodzisko fosa we wczesnym średniowieczu była o wiele szersza i osiągała do 15 m szerokości, przy głębokości sięgającej do 1.5 - 1.8 m. Odkryte we wnętrzu grodziska, tzw. majdanie pozostałości budowli mieszkalnych i gospodarczych były bardzo zniszczone poprzez wieloletnią uprawę gleby (na majdanie znajduje się pole uprawne), zachowały się tylko nikłe pozostałości tych budowli - ich części które były zagłębione, coś w rodzaju nieregularnych piwniczek. W lepszym stanie zachowały się pozostałości, usytuowanej w narożniku północno-zachodnim, tuż pod wałem grodu, kuźni z wczesnego średniowiecza. Niestety na razie odkryto tylko jej fragment z dwoma paleniskami, na podstawie którego wiemy, że obiekt ten miał szerokość do 4 m. Więcej danych na temat kuźni uzyskamy w roku przyszłym, po jej całkowitym przebadaniu. Tegoroczny sezon przyniósł też wiele informacji dotyczących konstrukcji wału obronnego.

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować władzom gminy Września a także mieszkańcom, których życzliwa pomoc finansowa i rzeczowa pozwoliła na zrealizowanie tak szerokiego programu badań tegorocznych. Dziękujemy też firmom i osobom prywatnym, które wyraziły chęć pomocy finansowej dla realizacji badań naukowych w roku 1995.

Mariusz Tuszyński