Wieści z Ratusza, Nr 15 1 wrzesień 1994r

GRODZISKO W GRZYBOWIE STARSZE OD GNIEŹNIEŃSKIEGO?

W Grzybowie archeolodzy pod kierownictwem p.Mariusza Tuszyńskiego odkryli największe grodzisko wczesnośredniowieczne w Wielkopolsce. Początki osadnictwa sięgają mezolitu (ok. 8-10 tyś lat temu) Ustalono, że przebudowa grodziska miała miejsce w 934 roku. W/g obecnego stanu badań, Grzybowo jest datowane na kilkadziesiąt lat wcześniej niż Gniezno!

Znalezione drewno okazało się szczątkami ok 500-letnich dębów z lat 449-920r. Poza tym znajdowane są pozostałości różnych przedmiotów użytkowych, jak np. ozdoba srebrna bogato zdobiona, pisanka sprzed tysiąca lat i narzędzia. W tym roku odkopano też kuźnię, znaleziono ślady szkliwa, szuka się więc huty szkła.

Stwierdzono, że fosa - dziś widoczna na szerokość ok. 3-4m - we wczesnym średniowieczu była szeroka na 10m.

W tym sezonie prace potrwają jeszcze 2 tygodnie. Pan Mariusz Tuszyński obiecał napisać wkrótce szerzej o stanie badań. Powstaną też film i ekspozycja w Muzeum.

Prace archeologiczne finansuje głównie Fundacja im.Brzeskich. Pan Olgierd Brzeski często osobiście pracuje w Grzybowie, w tym sezonie przeznaczył na wykopaliska kwotę 100 min. zł.

Burmistrz Wrześni okazuje pomoc w bieżącym roku wartości 40 min. zł, w tym 20 min zł. gotówką. Archeolodzy zwrócili się o dalsze 20 min zł., co pozwoli im na pełne zakończenie programu w tym sezonie. Zapowiadają swoje wsparcie 2 następne firmy. Kilka osób zaangażowało się osobiście przy pracach.

Ekspedycja poszukuje sponsorów. Może i Ty mógłbyś przyczynić się do postępu prac, które już dziś wstrząsnęły naszym stanem wiedzy?