Wiadomości Wrzesińskie Nr 34 (332) Rok VII 30.08.1996r. s. 1 i 4

XXII sesja rady

Honorowy Obywatel Wrześni

- W uznaniu zasług dla rozwoju dziedzictw a kulturowego gminy Września, pragnąc jednocześnie wyrazić głęboką wdzięczność i szacunek, Rada Miejska drugiej kadencji we Wrześni na posiedzeniu z dnia 17 maja bieżącego roku nadała uroczyście tytuł Honorowego Obywatela Wrześni panu Olgierdowi Brzeskiemu - powiedział uroczyście Jerzy Sadowski przewodniczący rady. Korzystając z pobytu Olgierda Brzeskiego w Polsce tytuł wręczono na XXVII sesji Rady Miejskiej odbytej w ubiegły piątek.

- Jestem bardzo zaszczycony i zadowolony - powiedział Olgierd Brzeski krótko po wręczeniu tytułu - zwłaszcza, że Września jest moim rodzinnym miastem. Moja rodzina pochodzi z okolic Mierzewa, gdzie mój dziadek miał majątek, a ja kontynuuję pewne działalności, które zapoczątkowali moi krewni uczestnicząc w rozwoju Wrześni np. zakładając cukrownię we Wrześni, mleczarnię, czy bank wrzesiński. Chcąc przyczynić się do tych pięknych działalności postanowiłem rozpocząć badania w Grzybowie. Zamiłowanie do archeologii miałem zawsze - wspomina pan Olgierd - Moja przygoda z wykopaliskami zaczęła się od profesora Kostrzewskiego, który prowadził wykopaliska w Biskupinie. Mój ojciec, który był dyrektorem banku, finansował te prace. Profesor Kostrzewski zaprosił nas do Biskupina, a później przesyłał sprawozdania z wykopalisk i zaraził mnie do nich. Zacząłem chadzać do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i na własną rękę studiować archeologię. I tak się zaczęło...

W mowie po wręczeniu tytułu pan Olgierd Brzeski odwołał się do wartości, w których został wychowany do miłości ojczyzny, obowiązku tych, którzy są uprzywilejowani materialnie czy intelektualnie do działania i pracy bezinteresownej na rzecz społeczeństwa. - Niestety są to wartości, które giną jako ujemne skutki czasów komunistycznych - dodał.

Pan Olgierd Brzeski urodził się w 1920 roku w Poznaniu. W czasie II wojny światowej, w roku 1940 przedostał się do Francji, gdzie walczył w obwodach Linii Maginota. Następnie przekroczył granicę szwajcarską, gdzie został internowany. W Szwajcarii ukończył szkołę średnią oraz studia chemiczne. Po napisaniu pracy doktorskiej w 1958 roku wyjechał do Kanady. W latach osiemdziesiątych pan Olgierd organizował pomoc dla kraju. Od 1990 roku jest prezesem Kanadyjsko - Polskiej Izby Handlowej, której celem jest propagowanie inwestycji i wymiany handlowej pomiędzy Kanadą a Polską. Będąc już na emeryturze pan Olgierd Brzeski powrócił do marzeń z lat młodzieńczych i rozpoczął studia archeologiczne na Uniwersytecie w Montrealu.

Grodziskiem w Grzybowie zainteresował się już w młodości, podczas wakacji które spędzał w Grzybowie u swej ciotki, hrabiny Lutomskiej. W 1937 roku przeprowadził pierwsze, niewielkie badania archeologiczne na grodzisku. Wyniki tych badań opublikował w 1938 roku w czasopiśmie ukazującym się w Poznaniu: „Z otchłani wieków". Dalszym pracom badawczym przeszkodziła wojna. Wznowiono je w 1988 roku. Wówczas pan Olgierd zaczął je finansować. W 1991 roku powołał fundację im. Brzeskich, której celem jest wspieranie badań wykopaliskowych w Grzybowie oraz przyznawanie nagród dla najlepszych publikacji dotyczących wykopaliska. Prowadzone prace oprócz poznawczych przyczyniły się niewątpliwie do niekwestionowanej popularyzacji wczesnego średniowiecza. Corocznie w pracach wykopaliskowych bierze udział młodzież wrzesińskich szkół średnich, a od 1995 roku przyjeżdża młodzież z zaprzyjaźnionego niemieckiego miasta Garbsen.

Jacek Lipczyński