2007

W konstrukcji

Sezon 2007 rozpoczął się 01_07 i trwał do 31_08_2000. Konsultantem i opiekunem naukowym badań wykopaliskowych w Grzybowie jest Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska. 

 

W badaniach brali udział:

dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, mgr Mariusz Tuszyński - kierownik badań

mgr Beata doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywający praktyki terenowe:

I Turnus: 

Emilia Brotz

Tomasz Choroba

Iwona Gołębiewska – weteranka (Iwona od gitary)

Marta Iwicka (Marcia)

Sebastian Jastrzębski (Seba)

Iwona Laskowska

Mateusz Magalski

Marta Mandryto

Agnieszka Majewska (Maja)

Jakub Mosiejczyk (Kuba)

Monika Olszewska - weteranka

Marta Pawlik - weteranka

Anna Smetana

Katarzyna Wasiluk

II Turnus: 

Iwona Gołębiewska – weteranka (Iwona od gitary) Ponad 2 turnusy

Monika Olszewska – weteranka - Ponad 2 turnusy

Marta Pawlik – weteranka - Ponad 2 turnusyAgnieszka Majewska (Maja) - Ponad 1 turnus

Katarzyna Wasiluk - Ponad 1 turnus

W tym roku badania koncentrowały się na następujących obszarach:

Wykop 53

Wykop 55:

w-wa 1

w-wa 2

w-wa 3

w-wa 4

Wykop 56

Wykop 57 (poszerzenie wykopu 53) 

Prace gabinetowe: