Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Średniowieczne naczynia ceramiczne

z klasztoru norbertanek

w Strzelnie

 

Zasadnicze atuty książki:

Zasadniczym novum jest:

Opracowanie pozwoliło na wyznaczenie głównych cezur chronologicznych ceramiki, wykazało zmienność kolejnych cech naczyń od lat 80 XII wieku do ok. 2 ćw. XVI wieku. Opracowanie łączy etapy przemian ceramiki z dziejami klasztoru i okolicy oraz dokumentuje ciągłość rozwoju i specyfikę naczyń używanych w klasztorze w Strzelnie. Pewnym novum edytorskim jest też ulokowanie na tytułowych stronach rozdziałów planów i fotografii, dających wgląd w badania archeologiczne i kulturę artystyczną ośrodka klasztornego w Strzelnie.

Książka wydana z grantu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (NH-391) i dofinansowana przez autorkę ma dwa woluminy - tekst i dokumentację. Tekst obejmuje 208 stron (format B5) + 8 stron barwnych plansz przedstawiających naczynia zrekonstruowane w Pracowni Konserwatorskiej IAiE UMK. W tekście złożonym w dwóch szpaltach wkomponowano 38 fotografii naczyń i źródeł ikonograficznych. Pozycję uzupełniono obszernym streszczeniem w języku angielskim oraz spisami: treści, rycin, tabel, aneksów i tablic (wszystkie spisy także w języku angielskim).

 

Dokumentacja to:

Książka ma kolorową okładkę ze średniowiecznym refektarzem (strona przednia) i notatką o autorce (strona tylna),

 

Tytulatura

Recenzenci - Jadwiga Chudziakowa, Zofia Kurnatowska, Tadeusz Makiewicz, redaktor - Mariusz Tuszyński, skład- wydawnictwo Ar-Gos, tłumaczenie - Ewa Józefowicz, rysunek na okładce - Joanna Szwarczewska, korekta - K. S-T. Robert Żytkowicz, druk - Leszek Rulewski i Stanisław Kuczorski.

 

Kontakt z autorką

kliknij tutaj