Władze Stowarzyszenia

Na zebraniu założycielskim zostały powołane władze Stowarzyszenia na rzecz "Grodu Grzybowo"

 

Prezesem Stowarzyszenia został inicjator jego powołania Ireneusz Suszek

W skład zarządu weszli: Jerzy Kałwak, Bogdan Narożny, Halina Lepka, Łukasz Blejwas, Krzysztof Gawron oraz Mariusz Tuszyński (pełniący tymczasowo rolę skarbnika).

Do komisji rewizyjnej wybrano na razie jedną osobę - Marka Rosowskiego (w terminie późniejszym skład zostanie uzupełniony).