Rok 2003

Dnia 06.09.2003 o godz. 20.00 odbyła się na grodzisku w Grzybowie zorganizowana przez Stowarzyszenie Gród Grzybowo msza polowa w intencji ś.p. Olgierda Brzeskiego, członków ekspedycji, sponsorów i przyjaciół. Po mszy odbyła się multimedialna prezentacja wyników badań w Grzybowie, którą prowadzili prof. Zofia Kurnatowska oraz autor tej strony WWW.