Rok 2003

 

27.07.2003

 

Właśnie mija półmetek prac wykopaliskowych obecnego sezonu. Dziś po raz pierwszy mogliśmy skorzystać z nowej możliwości, jaką jest dostęp do internetu. Dzięki działaniom podjętym przez P. Burmistrz Krystynę Poślednią i uprzejmości Szkoły Powszechnej im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie po kilku latach starań możemy zrealizować ideę bieżącego przedstawiania naszym sympatykom postępów prac wykopaliskowych i dokonywanych odkryć w internecie. W tym też sezonie udało się wreszcie zainstalować w siedzibie ekspedycji telefon (061) 435 08 17.

W sierpniu, jak w roku ubiegłym na grodzisku w Grzybowie, wieczorem odprawiona zostanie msza Św.  za duszę Ś.P. naszego sponsora i inicjatora badań w Grzybowie  dr-a Olgierda Wojciecha Brzeskiego, na którą wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. O dokładnym terminie poinformujemy, kiedy już zostanie ustalony.

W tym sezonie jak w poprzednim, oprócz pracowników opłacanych z funduszy przeznaczonych na badania w pracach biorą udział wolontariusze, i to wyjątkowo liczni. W miarę możliwości i wolnych miejsc będziemy przyjmowali nowych. Serdecznie zapraszamy - zapewniamy "wikt i opierunek" oraz miejsce do spania.

Tegoroczny plan badań przewiduje wykonanie 3 wykopów. 2 konwencjonalne, które usytuowaliśmy w ciągu przecinającym wał mniejszego grodu - jeden (48) na obszarze spodziewanej fosy, której początek uchwyciliśmy w wykopie 47, oraz drugi (50) od strony wnętrza w którym spodziewamy się dalszych stosów konstrukcyjnych wału grodu mniejszego. Trzeci wykop (49) jest dość niekonwencjonalny. Jego usytuowanie zostało wymuszone potrzebą dostarczenia wody do budynku znajdującego się na majdanie grodziska. Stąd teź jego wymiary - docelowo osiągnie rozmiary ok. 80 m x 1,5 m. Dzięki niemu - tak właściwie przy okazji uzyskamy bardzo długi profil cięcia, przecinający profil obronny grodu - (od rzeczki Struga, pełniącej rolę fosy od strony zachodniej grodziska, odsadzkę (czyli obszar pomiędzy fosą a podnóżem wału) oraz wał - dalej majdan grodu aż do miejsca w którym usytuowane były wykopy 12 i 14 (na obszarze których stoi obecnie zabytkowa chata z 1848 roku przeniesiona tu z Dziekanowic.

 

08.08.2003

 

Jeśli nie zdobędziemy w krótkim czasie (do 13.08.2003) nowych źródeł finansowania, będziemy musieli zakończyć część terenową naszych badań. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wpłaty na nasze konto. Nie muszą to być wielkie sumy - każda wpłata przyczyni się do przedłużenia badań. 

 

11.08.2003

Stopniowo dzięki sponsorom dzień zakończenia badań się odsuwa. Jeśli dalej pieniądze będą wpływały istnieje realna szansa na wykonanie wszystkich założonych celów. Po pewnych korektach planów obecnie badania - jeśli nie wpłyną nowe fundusze zakończą się 18.08.2003. Prace przy przekopie doprowadzającym wodę powoli dobiegają końca - w piątek ma być podłączona woda. W wyniku realizacji tego przekopu uchwyciliśmy pozostałości dwóch dużych obiektów mieszkalnych, oraz stosy konstrukcyjne wału. Z odsianej zawartości tych warstw uzyskaliśmy, poza bogatym materiałem ceramicznym, 11 paciorków ze szkła, karneolu i trochiliowców, 2 noże żelazne, ułamki przęślików. Z pierwszej warstwy pochodzą monety - boratynki (XVIIw) i  Półtorak koronny Zygmunta III Wazy.