Rok 1999


W roku 1999 prowadziliśmy dość ograniczone badania wykopaliskowe. Przyczyną jak zwykle były szczupłe środki finansowe, którymi dysponowała ekspedycja. W ramach tych środków wykonaliśmy następujące prace:

1. Dokończenie eksploracji wykopu 27. W wykopie tym uchwyciliśmy pozostałości konstrukcji wału. Przy spągu warstw jednak okazało się, iż mamy pozostałości konstrukcji obiektu wcześniejszego niż pozostałości wału. Na konstrukcje tą składały się: warstwy destrukcji tej konstrukcji oraz leżące niżej podwaliny kamienne. Pod podwalinami odkryto pozostałości słupów które były częścią tej konstrukcji. Nie udało się jeszcze wyjaśnić co to była za konstrukcja i jaką funkcję spełniała.

Pozostałości kamiennej podwaliny konstrukcji w wykopie 27

2. Rozpoczęto i zakończono eksplorację wykopu 38. W wykopie uchwycono pozostałości konstrukcji wału oraz, tuż przy spągu miejscami dobrze zachowany poziom pierwotny gruntu z okresu sprzed budowy wału.

Profil wschodni wykopu 38

3. Kontynuowano eksplorację wykopu 35

4. Kontynuowano oraz zakończono eksplorację wykopu 36

5. Rozpoczęto eksplorację wykopu 39

6. Rozpoczęto badania elektrooporowe majdanu grodziska - zbadano obszar 28 arów.

7. Odkryto i wyeksplorowano pozostałości wczesnośredniowiecznego skarbu (odkrytego przypadkowo podczas rozwożenia wałów grodu w 1889 roku) srebrnych monet arabskich (dirhemów) oraz połamanych ozdób srebrnych.